Home

Op 27 februari 2020 werd de eerste COVID-19-zaak bevestigd in Nederland , in de stad Tilburg. Het virus verspreidde zich snel door Nederland, met Tilburg en omliggende steden als hotspots. Begin maart 2020 werden strenge maatregelen ingevoerd om de verspreiding onder controle te houden. Sociale afstand en zelfquarantaine werden ingevoerd en veel bezoeken aan de gezondheidszorg werden geannuleerd of verzet. Rond deze tijd gingen Tilburg University en de Radboud Universiteit Nijmegen samenwerken om de invloed van de COVID-19-uitbraak op een kinderwens, op de zwangerschap en op de tijd kort na de zwangerschap te onderzoeken. We namen meer dan 2000 vrouwen en mannen op die informatie gaven over hun gezondheid, blootstelling aan het virus, ervaringen in de gezondheidszorg en psychologisch welzijn.

Een bijkomend doel van dit onderzoek is om een nieuw Nederlands cohort te starten met een representatieve steekproef van de deelnemers aan de enquête en hun nakomelingen. Dit unieke cohort zal een grote periode van stress hebben doorgemaakt in verschillende stadia van het vroege leven, van de pre-conceptie tot de eerste maanden na de geboorte.

Deze studie maakt deel uit van een internationale studie. In Nederland wordt deze studie uitgevoerd door de Tilburg Universiteit en het Baby and Child Research Center van het RadboudUMC en de Radboud Universiteit. Dit Nederlandse deel wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek​.

Veel stellen en (toekomstige) ouders hebben onze vragenlijst ingevuld, waarvoor dank!


Wie doen er allemaal mee?

Wij doen onderzoek bij stellen met een kinderwens, zwangere vrouwen, hun partners en jonge ouders met een baby van 6 maanden of jonger, woonachtig in Nederland, die al hun ervaringen, zowel positieve als negatieve, rondom de Corona uitbraak met ons hebben gedeeld. Op deze manier hopen wij meer inzicht te krijgen in wat jonge (toekomstige) ouders kan helpen in dergelijke lastige tijden. 

Waar kwamen de deelnemers vandaan?